Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 16. septembrī - ZZ/Komisija

(lieta F-88/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - R. Rata, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atlases komisijas lēmumu neiekļaut prasītāju atklātā konkursa EPSO/AD/148/09-RO - Administratori-Jurisprudence (AD 5) rezerves sarakstā

Prasītāja prasījumi:

Prasītāja prasījumi Civildienesta tiesai ir šādi:

atcelt atlases komisijas 2010. gada 9. novembra pārvērtēšanas lēmumu, ar kuru tā atstāja spēkā savu 2010. gada 14. jūlija lēmumu neiekļaut prasītāju atklātā konkursa EPSO/AD/148/09-RO rezerves sarakstā;

atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 16. jūnija lēmumu, ar kuru ir noraidīta administratīvā sūdzība, ko prasītājs iesniedza 2011. gada 7. februārī;

grozīt atklātā konkursa EPSO/AD/148/09-RO - Administratori-Jurisprudence rezerves sarakstu, lai tajā iekļautu prasītāja vārdu, vai alternatīvi - uzdot publicēt jaunu rezerves sarakstu, tajā iekļaujot prasītāja vārdu;

piespriest izmaksāt kompensāciju par prasītājam nodarīto morālo kaitējumu, kas sākotnēji ir novērtēts ex aequo et bono EUR 7000 apmērā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________