Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 martie 2013 –Taghani/Comisia

(Cauza F-93/11)1

(Funcție publică – Concurs general – Decizia comisiei de evaluare a concursului de neadmitere la probele de evaluare – Căi de atac – Acțiune în justiție introdusă fără a aștepta decizia cu privire la reclamație – Admisibilitate – Modificarea anunțului de concurs după desfășurarea testelor de acces – Principiul protecției încrederii legitime – Securitate juridică)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jamal Taghani (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei adoptate de Președintele comisiei de evaluare a concursului EPSO/AST/111/10 – Secretari (AST 1) de a nu îl admite pe reclamant la probele de evaluareDispozitivulAnulează decizia comisiei de evaluare a concursului general EPSO/AST/111/10 din 15 iunie 2011 de a nu îl admite pe domnul Taghani la probele de evaluare.Obligă Comisia Europeană la plata sumei de 1000 de euro către domnul Taghani.Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.