Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 21. marca 2013 – Taghani proti Komisiji

(Zadeva F-93/11)1

(Javni uslužbenci – Javni natečaj – Odločitev natečajne komisije o nepripustitvi k preizkusom v ocenjevalnem centru – Pravna sredstva – Tožba, ki je bila na sodišče vložena, ne da bi se počakalo na izid pritožbenega postopka – Dopustnost – Sprememba obvestila o natečaju po izvedbi pristopnih testov – Načelo varstva zaupanja v pravo – Pravna varnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jamal Taghani (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, ki jo je sprejel predsednik natečajne komisije EPSO/AST/111/10 – Tajniki (AST 1), da se tožeče stranke ne povabi na preizkuse v ocenjevalnem centru.Izrek1.    Odločba komisije za javni natečaj EPSO/AST/111/10 z dne 15. junija 2011, da se J. Taghanija ne povabi na preizkuse v ocenjevalnem centru se razglasi za nično.2.    Komisiji se naloži, da J. Taghaniju plača 1000 EUR.3.    V preostalem delu se tožba zavrne.4.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.