Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 24.4.2013 – BX v. komissio

(Asia F-88/11)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailu EPSO/AD/148/09 – Hakijan jättäminen merkitsemättä varallaololuetteloon)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: BX (Washington DC, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja R. Rata)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus valintalautakunnan sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla kantajan nimi jätettiin merkitsemättä hallintovirkamiesten (AD 5) palvelukseen ottamista varten järjestetyn avoimen kilpailun EPSO/AD/148/09-RO varallaololuetteloon

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

BX vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 347, 26.11.2011, s. 45.