Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. junija 2013 – Goetz proti Comité des régions

(Zadeva F-89/11)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Nepogodbena odgovornost – Odškodninska tožba – Dopustnost – Začetek teka roka, v katerem je treba ukrepati – Preiskava OLAF – Upravna preiskava – Disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo – Obveznost uprave, da ravna skrbno – Trajanje disciplinskega postopka – Odgovornost zaradi začetka disciplinskega postopka, končanega ne da bi bila izrečena sankcija)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Charles Dieter Goetz (Linkebeek, Belgija) (zastopnika: N. Lhoëst in A.-A. Minet, odvetnika)

Tožena stranka: Odbor regij (zastopnika: J. C. Cañoto Argüelles, zastopnik B.Cambier, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Odbora regij o zavrnitvi zahteve tožeče stranke, vložene na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov, za plačilo odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpela v upravnem in disciplinskem postopku.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    Goetz nosi svoje stroške in stroške Odbora regij Evropske unije.

____________

1     UL C 347, 26. 11. 2011, str. 45.