Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmās palātas) 2012. gada 24. maija rīkojums – Alionescu/Komisija

(lieta F-91/11)

Civildienests – Pieņemšana darbā – Atklāts konkurss– Lēmums par pieteikšanās termiņa pagarināšanu – Iepriekšējas sūdzības neesamība– Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ciprian-Calin Alionescu (Etterbeek, Beļģija) (pārstāvis – M. Stănculescu, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Priekšmets

Prasība atcelt EPSO lēmumu par sešām stundām pagarināt termiņu kandidatūru iesniegšanai atklātā konkursā EPSO/AD/206-207/11

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Alionescu kungs sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.