Language of document : ECLI:EU:F:2012:67

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

24. května 2012

Věc F‑91/11

Ciprian-Calin Alionescu

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Přijímání zaměstnanců – Otevřené výběrové řízení – Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro přihlášení – Nepodání stížnosti – Zjevná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, který je na SAE použitelný na základě jejího článku 106a, jíž se C.-C- Alionescu domáhá zrušení rozhodnutí, kterým Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) rozhodl o prodloužení lhůty pro přihlášení do otevřených výběrových řízení EPSO/AD/206/11 a EPSO/AD/207/11 o šest hodin, a přijetí opatření navazujících na toto zrušení

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobce ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) o prodloužení lhůty pro přihlášení do výběrového řízení – Zjevná nepřípustnost

(Služební řád, články 90 a 91)

Předchozí nepodání stížnosti ve stanovené lhůtě vede k nepřípustnosti žaloby, vyjma případů, kdy je žaloba namířena proti aktu, který nevydal samotný orgán oprávněný ke jmenování, jako je například rozhodnutí poroty ve výběrovém řízení nebo hodnotící posudek.

Žalobě podané proti rozhodnutí o prodloužení lhůty pro přihlášení do výběrového řízení, které přijal Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) ve svém postavení organizátora výběrových řízení, a nikoliv poroty ve výběrovém řízení, přitom musí nutně předcházet podání administrativní stížnosti. V opačném případě je taková žaloba zjevně nepřípustná.

(viz body 15 až 17)

Odkazy:

Soudní dvůr: 10. června 1987, Pomar v. Komise, 317/85, body 11 a 13

Soud prvního stupně: 20. června 1990, Burban v. Parlament, T‑133/89, bod 17; 16. června 1992, Della Pietra v. Komise, T‑1/91, bod 23

Soud pro veřejnou službu: 9. prosince 2008, T v. Komise, F‑106/05, bod 84