Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 – Faita v. ETSK

(Asia F-92/11)1

(Henkilöstö – Henkinen ahdistelu – Avustamista koskeva vaatimus – Päätöksen perustelut)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carla Faita (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) (asiamiehet: M. Arsène ja L. Camarena Januzec, avustajinaan asianajajat M. Troncoso Ferrer ja F.-M. Hislaire)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen talous- ja sosiaalikomitean päätöksen kumoamisesta, jolla hylättiin kantajan vaatimus häntä kohtaan avustamisen puuttumisen ja huolenpitovelvollisuuden noudattamatta jättämisen vuoksi tehtyjen virheiden toteamisesta sekä sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, jotka osoittaisivat julkisesti hänen ansionsa ja pätevyytensä, sekä vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Carla Faita vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean oikeudenkäyntikuluista.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea vastaa yhdestä neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

____________

1 EUVL C 347, 26.11.2011, s. 46.