Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16/09/2013 – Faita mot EESK

(Mål F-92/11)(1 )

(Personalmål – Mobbning – Begäran om bistånd – Skäl till ett beslut)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carla Faita (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) (ombud: M. Arsène och M. L. Camarena Januzec, biträdda av advokaterna Mes M. Troncoso Ferrer och F.-M. Hislaire)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av EESK:s beslut att avslå sökandens ansökan om erkännande av de fel som begåtts mot sökanden genom uteblivet bistånd och åsidosättande av omsorgsplikten och om vidtagande av åtgärder för att offentligt fastslå sökandens meriter och kompetens samt talan om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Carla Faita ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta tre fjärdedelar av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs rättegångskostnader.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 347, 26/11/11 s. 46.