Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Španija) 19. novembra 2020 – KM/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Zadeva C-625/20)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: KM

Tožena stranka: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je španska določba glede združljivosti nadomestil iz člena 163.1 LGSS – kakor se jo razlaga v sodni praksi in ki onemogoča združljivost dveh nadomestil iz naslova trajne in popolne poklicne nezmožnosti za delo, priznanih v isti shemi, dopušča pa združljivost teh nadomestil, če sta priznani v različnih shemah, čeprav v obeh primerih temeljita na ločeno vplačanih prispevkih –, ker lahko ob upoštevanju spolne sestave v različnih shemah španskega sistema socialne varnosti povzroči posredno diskriminacijo na podlagi spola, v nasprotju z evropskimi predpisi iz člena 4 Direktive Sveta 79/7/EGS z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti1 ter člena 5 Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu2 (preoblikovano)?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali bi lahko bila španska ureditev v nasprotju z zgoraj navedeno evropsko zakonodajo, če bi obe nadomestili bili priznani na podlagi različnih poškodb?

____________

1 UL 1979, L 006, str. 24.

2 UL 2006, L 204, str. 23.