Language of document :

2006. február 13-án benyújtott kereset - Tinike Duyster kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-18/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Tinike Duyster (Oetrange, Luxemburg) (képviselő: W. H. A. M. van der Muijsenbergh ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság felperest 2004. november 8-tól meghatározatlan időre szülői szabadságra helyező határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2005. április 6-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2004. november 1-jétől 2005. április 30-ig szülői szabadságot engedélyező határozatot és/vagy a 2004. novemberi illetménykimutatást és/vagy a szülői szabadság elhalasztása, illetőleg visszavonása iránti kérelmet figyelembe nem vevő, 2004. november 30-i bizottsági határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a felperes 2004. november 1-jétől 2005. április 30-ig a tényleges szolgálatban lévő tisztviselő valamennyi, anyagi vonatkozású jogaival rendelkezik, és ezért részére visszamenőleg ki kell fizetni a besorolási és fizetési fokozatának megfelelő járandóságait;

a Közszolgálati Törvényszék állapítson meg késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a felperes szülői szabadságot még igényelhet (akkor is, ha fia a Közszolgálati Törvényszék ítéletének jogerőre emelkedésekor 12 éves, vagy majdnem 12 éves lenne), minthogy a benyújtott kérelem jóváhagyásának elmulasztásáért a Bizottság felelős; vagy másodlagosan azt, hogy mivel a felperes szülői szabadságot nem tudott kivenni, ami a Bizottságnak róható fel, kártérítést kell részére fizetni, amely megfelel a szülői szabadságra, biztosításokra, szolgálati időre és nyugdíjjogokra, értékelésekre és előléptetési lehetőségekre vonatkozó juttatásokban keletkezett veszteségeinek; vagy harmadsorban azt, hogy a szülői szabadság ki nem vett idejére a szülői juttatás, a biztosítás és a nyugdíjjogok elvesztése miatt a felperes részére kártérítést kell fizetni;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a 2005. november 17-i határozattal okozott, 4000 euróra becsült vagyoni és 5000 euróra becsült nem vagyoni kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperes tisztviselői jogállásával kapcsolatos bizonytalansága miatt 2500 euró kártérítés fizetésére és az ezen bizonytalanságból származó nem vagyoni kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék állapítson meg kártérítést a felperes részére hét nap szülői szabadságért;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az F-51/05. sz. ügyben1 vitatta azt, hogy a Bizottság 2004. november 1-től 2005. április 30-ig helyezte szülői szabadságra. A jelen ügyben a felperes a kinevezésre jogosult hatóság időközben, 2005. november 17-én hozott azon határozatát támadja meg, amellyel a szülői szabadság kezdő napját 2004. november 8-ban állapítja meg.

Keresete alátámasztásául a felperes előadja, hogy a 2005. november 17-i határozat sérti a Szerződést, a személyzeti szabályzatot és számos jogelvet. E határozat a felperes álláspontja szerint közelebbről: i) hibákat tartalmaz, így például az Elsőfokú Bíróság előtt folyamatban lévő ügyet hibásan említ; több okból is pontatlan, így például nem tünteti fel, hogy a felperes mely panaszán alapul, nem tartalmazza a szülői szabadság befejező napját, sem a határozat következményeinek leírását; iii) az EK 21. cikket sértve a felperes által használttól különböző nyelven készült; iv) jogi alapot nem jelöl meg; v) ellentmondásos; vi) nem tartalmaz kellő indokolást; vii) visszaható hatályú, noha több szülői szabadság iránti kérelem elbírálása volt folyamatban; viii) nem veszi figyelembe, hogy a kinevezésre jogosult hatóság teljes időszakra vonatkozó eredeti határozatai jogellenesek voltak; ix) nem veszi figyelembe a szülői szabadság elhalasztása iránti kérelmet.

Továbbá a megtámadott határozat megfogalmazása azt a látszatot kelti, hogy a zavaros helyzet fennállása legalábbis részben a felperesnek róható fel, noha a felperes igen gondosan járt el, és jelentős számú iratot nyújtott be.

____________

1 - HL C 217., 2005.9.3. (az ügy az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán T-249/05. számon vették nyilvántartásba, 2005. december 12-én végzéssel tették át az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez)