Language of document :

2006 m. vasario 13 d. pareikštas ieškinys byloje Duyster prieš Komisiją

(Byla F-18/06)

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovė: Tinike Duyster (Oetrange, Liuksemburgas), atstovaujama advokato W. H. A. M. van den Muijsenbergh

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2005 m. lapkričio 17 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą suteikti ieškovei neapibrėžtam terminui vaiko priežiūros atostogas nuo 2004 m. lapkričio 8 dienos.

Panaikinti 2005 m. balandžio 6 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą.

Panaikinti sprendimą dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo nuo 2004 m. lapkričio 1 d. iki 2005 m. balandžio 30 d. ir (arba) pranešimą apie darbo užmokestį už 2004 m. lapkričio mėn., ir (arba) 2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimą neatsižvelgti į prašymą atidėti arba atšaukti vaiko priežiūros atostogas.

Pripažinti, kad ieškovė nuo 2004 m. lapkričio 1 d. (arba nuo 2004 m. lapkričio 8 d.) iki 2005 m. balandžio 30 d. imtinai turėjo su tiesioginiu pareigūnės darbu susijusias materialines teises ir kad jai atgaline data turėjo būti mokamos su darbo santykiais susijusios išmokos atsižvelgiant į jos lygį ir pakopą.

Pripažinti, kad dėl pavėluoto mokėjimo už šias su darbo santykiais susijusias išmokas turi būti mokamos palūkanos.

Pripažinti, kad ji dar gali prašyti suteikti vaiko priežiūros atostogas (net ir tuo atveju, jei paskelbus sprendimą jos sūnus būtų vyresnis nei 12 metų arba beveik 12 metų amžiaus), kadangi už pateikto prašymo nepatenkinimą atsakinga Komisija; arba, nepatenkinus šio reikalavimo, pripažinti, kad už tai, jog ji negalėjo paimti vaiko priežiūros atostogų savo sūnui prižiūrėti dėl Komisijos kaltės, jai turi būti sumokėtas žalos atlyginimas, atitinkantis nuostolius dėl išmokų už vaiko priežiūros atostogas, draudimo, darbo stažo ir dėl teisių į pensiją, ataskaitų ir paaukštinimo galimybių; arba, nepatenkinus pastarojo reikalavimo, pripažinti, kad už nepanaudotą vaiko priežiūros atostogų laiką jai turi būti sumokėta kompensacija dėl išmokų vaiko priežiūros atostogoms, draudimo ir teisių į pensiją praradimo.

Priteisti iš atsakovės atlyginti materialinę ir moralinę žalą, padarytą 2005 m. lapkričio 17 d. sprendimu, įvertintą atitinkamai 4000 eurų ir 5000 eurų.

Priteisti iš atsakovės sumokėti 2 500 eurų kompensaciją už netikrumą dėl ieškovės kaip pareigūnės statuso ir už moralinę žalą, patirtą dėl to netikrumo.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Byloje F-51/051 ieškovė jau ginčijo tai, kad Komisija jai suteikė vaiko priežiūros atostogas laikotarpiui nuo 2004 m. lapkričio 1 d. iki 2005 m. balandžio 30 dienos. Šioje byloje ji skundžia Paskyrimų tarnybos sprendimą, įsigaliojusį 2005 m. lapkričio 17 d., kuriuo 2004 m. lapkričio 8 d. data buvo nustatyta kaip pradžia vaiko priežiūros atostogoms.

Grįsdama savo ieškinį, ieškovė teigia, kad 2005 m. lapkričio 17 d. sprendimas pažeidžia EB sutartį, Pareigūnų tarnybos nuostatus ir tam tikrus teisės principus. Ieškovės nuomone, šiame sprendime: 1) yra klaidų, kaip pavyzdžiui neteisinga nuoroda į Pirmosios instancijos teismo sprendimą; 2) šis sprendimas nėra tikslus dėl įvairių priežasčių kaip, be kita ko, tai, kad nepaminėta, dėl kurio ieškovės skundo priimtas sprendimas; nenurodyta vaiko priežiūros atostogų pabaigos data ir nenurodytos sprendimo pasekmės; 3) pažeidžiant EB 21 straipsnį, surašytas kita kalba, nei kalba ieškovė; 4) nenurodomas joks teisinis pagrindas; 5) yra prieštaravimų; 6) sprendimas nepakankamai motyvuotas; 7) sprendimas galioja atgal, nors tuo metu dar nebuvo pateiktas prašymas dėl vaiko priežiūros atostogų; 8) neatsižvelgta į tai, kad pirminiai Paskyrimų tarnybos sprendimai visu laikotarpiu buvo neteisėti; 9) neatsižvelgiama į prašymą atidėti vaiko priežiūros atostogas.

Be to, iš skundžiamo sprendimo formuluotės susidaro įspūdis, kad ieškovė bent iš dalies yra atsakinga už painiavą, nors pastaroji veikė labai rūpestingai ir pateikė daug dokumentų.

____________

1 - OL C 217, 2005.9.3 (iš pradžių byla buvo įregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-249/05, vėliau 2005.12.15 nutartimi persiųsta Europos Sąjungos Tarnautojų teismui).