Language of document :

Kanne 15.2.2006 - Abba ym. v. Euroopan parlamentti

(Asia F-15/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Abba ym. (edustajat: asianajajat G. Vandesanden ja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kanne on otettava tutkittavaksi ja katsottava perustelluksi siihen sisältyvä lainvastaisuusväite mukaan lukien.

Kantajien vuoden 2005 maaliskuun eläkelaskelmat on näin ollen kumottava ja on sovellettava korjauskerrointa, joka on heidän asuinmaansa pääkaupungin tasoa vastaava, tai ainakin sellaista korjauskerrointa, joka heijastaa asianmukaisesti elinkustannusten eroja paikoissa, joissa kantajille oletetaan aiheutuvan menoja, ja joka noudattaa siten vastaavuusperiaatetta.

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut, joihin kantajat vetoavat, ovat samat kuin asiassa F-128/05, Adolf ym. vastaan komissio.1

____________

1 - EUVL C 60, 11.3.2006, s. 56.