Language of document :

2006. február 21-én benyújtott kereset - Vereecken kontra Bizottság

(F-17/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marc Vereecken (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és A. Jaume ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszát elutasító - és egyben e határozattal együtt ugyanezen hatóság által 2005. október 19-én hozott - határozatot, a felperes 2005 februári és azt követő fizetési értesítőinek a felperes besorolását A*8 besorolási fokozatra módosító részét, valamint a kinevezésre jogosult hatóság által a személyes okokkal indokolt szabadság miatt kapott érdempontok, elsőbbségi pontok és kompenzációs pontok odaítéléséről rendelkező határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék írja elő a kinevezésre jogosult hatóságnak a megtámadott határozatok megsemmisítéséből eredő jogkövetkezményeket, különösen i) 2001-re, vagy legalább a felperes visszahelyezésének napjára, 2004. október 1-jére visszaható hatállyal a felperes A*10 (korábban A6) besorolási fokozatba történő előléptetését; ii) mindenesetre a felperes 2004. október 1-jei hatállyal A*9 besorolási fokozatba történő előléptetését; iii) azon pontok odaítélését a felperesnek, amelyekre előléptetésétől kezdve jogosult, beleértve a 2003-as, 2004-es és 2005-ös szakmai előmeneteli jelentés szerinti érdempontokat, elsőbbségi pontokat és átmeneti pontokat;

kötelezze az alperest a felperes által amiatt elszenvedett anyagi kár megtérítésére, mert a 2001-es előléptetési időszaktól, de legalább 2004. október 1-jétől kezdve nem nevezték ki A*10 besorolási fokozatba, beleértve ennek a nyugdíjazásra gyakorolt hatását is;

kötelezze az alperest a felperes által az 1997-1999-es minősítési jelentés elkészítésének elmaradása, valamint az 1999-2001-es minősítés, illetve a 2003-as és 2004-es szakmai előmeneteli jelentés kirívóan késedelmes elkészítése miatt elszenvedett nem vagyoni kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a korábbi A*7-es besorolási fokozatban a Bizottság tisztviselője, hároméves személyes okokkal indokolt szabadságát követően 2004. október 1-jétől A*8 besorolási fokozatban került visszahelyezésre.

Keresetében négy jogalapot hoz fel, amelyek közül az első az 1997-1999 és 1999-2001 közötti időszakra vonatkozó minősítési jelentésének, illetve 2003-as és 2004-es szakmai előmeneteli jelentésének hibás vagy késedelmes elkészítésére vonatkozik.

Második jogalapjában a felperes arra hivatkozik, hogy a személyes okokkal indokolt szabadságát követően A*8 besorolási fokozatba történő besorolása ellentétes a személyzeti szabályzat 6. cikkével. E határozat sérti a korábbi és az új szakmai életpályarendszer egyenlőségének, illetve az egyenlő bánásmód és a bizalomvédelem elvét.

Harmadik jogalapjában a felperes kijelenti, hogy hátrányos bánásmódban részesült az állományban levő tisztviselőkkel szemben, mivel azzal, hogy személyes okokkal indokolt szabadságon volt, nem részesült azokból az átmeneti intézkedésekből, amelyeket az előléptetéssel kapcsolatban az említett tisztviselőkre alkalmaztak.

Negyedik jogalapjában végül a felperes vitatja az általa személyes okokkal indokolt szabadsága előtt és alatt megszerzett szolgálati idő - különösen a kompenzációs- és érdempontok, illetve az elsőbbségi pontok odaítélésével kapcsolatban történő - figyelembevételének elmaradását. Ez - a felperes álláspontja szerint - a többi távollévő tisztviselővel szemben neki sérelmet okozott.

____________