Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-23 ta' Settembru 2008 - Augenault et vs Il-Kunsill

(Kawża F-16/06)1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 22.04.06, p. 38.