Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 23.9.2008 - Abba ym. v. parlamentti

(Asia F-15/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 96, 22.4.2006, s. 37.