Language of document :

Civildienesta tiesas 2008. gada 23. septembra rīkojums

Abba u.c./Parlaments

(lieta F-15/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 96, 22.4.06, 37. lpp.