Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 23 septembrie 2008 - Abba și alții/Parlamentul European

(Cauza F-15/06)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 96, 22.4.06, p. 37.