Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 23. septembra 2008 - Abba in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-15/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 96, 22.4.2006, str. 37.