Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. listopadu 2010 - Vereecken v. Komise

(Věc F-17/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 96, 22.4.2006, s. 39.