Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 18. november 2010 - Vereecken mod Kommissionen

(Sag F-17/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 96 af 22.4.2006, s. 39.