Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 18. novembri 2010. aasta määrus - Vereecken versus komisjon

(kohtuasi F-17/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 96, 22/4/2006, lk 39.