Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. novembra 2010 - Vereecken proti Komisiji

(Zadeva F-17/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 96, 22.4.2006, str. 39.