Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

A TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (tizedik tanács)

2021. október 20.(*)

„Közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési eljárás – Egy spirálozott hajgumit ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta – A korábbi formatervezési minták nyilvánosságra jutása – Interneten keresztül történő nyilvánosságra jutás – A 6/2002/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése – A fegyveregyenlőség elve – Első alkalommal a Törvényszék előtti eljárásban előterjesztett bizonyítékok”

A T‑823/19. sz. ügyben,

a JMS Sports sp. z o.o. (székhelye: Lódź [Lengyelország], képviselik: D. Piróg és J. Słupski ügyvédek)

felperesnek

az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselik: E. Śliwińska és D. Walicka, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

a másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban:

az InterVion S.A. (székhelye: Varsó [Lengyelország], képviselik: T. Grucelski és T. Gawliczek ügyvédek),

az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának az Inter‑Vion és a JMS Sports közötti megsemmisítési eljárással kapcsolatban 2019. szeptember 13‑án hozott határozatával (R 1573/2018‑3. sz. ügy) szemben benyújtott keresete tárgyában,

A TÖRVÉNYSZÉK (tizedik tanács),

tagjai: A. Kornezov elnök, E. Buttigieg (előadó) és K. Kowalik‑Bańczyk bírák,

hivatalvezető: R. Ūkelytė tanácsos,

tekintettel a Törvényszék Hivatalához 2019. december 4‑én benyújtott keresetlevélre,

tekintettel az EUIPO‑nak a Törvényszék Hivatalához 2020. március 31‑én benyújtott válaszbeadványára,

tekintettel a beavatkozó félnek a Törvényszék Hivatalához 2020. március 23‑án benyújtott válaszbeadványára,

tekintettel a Törvényszék által a felekhez intézett írásbeli kérdésekre és az általuk e kérdésekre adott, a Törvényszék Hivatalához 2020. november 25‑én, 2020. november 30‑án és 2020. december 1‑jén benyújtott válaszokra,

tekintettel a 2021. január 15‑i tárgyalásra,

meghozta a következő

Ítéletet

 A jogvita előzményei

1        A felperes, a JMS Sports sp. z o.o. a jogosultja az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO) 2010. június 24‑én bejelentett és a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12‑i 6/2002/EK tanácsi rendelet (HL 2002. L 3., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 142. o.) alapján 1723677‑0001. számon, az ipari minták nemzetközi osztályozásának létesítésére Locarnóban, 1968. október 8‑án aláírt megállapodás (Magyarországon kihirdette: az 1973. évi 29. törvényerejű rendelet) 28.03. osztályba tartozó, „fésűs hajdíszek” megnevezésű termék tekintetében lajstromozott közösségi formatervezési mintának.

2        A vitatott formatervezési minta ábrázolása a következő:

Image not found

3        2017. január 3‑án a beavatkozó fél, az Inter‑Vion S.A. a 6/2002 rendeletnek a rendelet 5. és 6. cikkével összefüggésben értelmezett 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a vitatott formatervezési minta oltalmának megsemmisítése iránti kérelmet nyújtott be. A beavatkozó fél azt állította, hogy a vitatott formatervezési minta nem rendelkezik új és egyéni jelleggel, többek között az alábbi két formatervezési mintához viszonyítva:

–        a http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11 internetes oldalon (a továbbiakban: „faneaccessories.blogspot” internetes oldal vagy blog) 2009. november 29‑én nyilvánosságra jutott Fancy Fane formatervezési minta, amelynek ábrázolása a következő: