Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. svibnja 2021. uputio Juzgado de Primera Instancia nº 10 bis de Sevilla (Španjolska) – Vicente/Delia

(predmet C-335/21)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de Primera Instancia nº 10 Bis de Sevilla

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Vicente

Tuženik: Delia

Prethodna pitanja

Je li u skladu s Direktivom 93/131 i njezinim načelom djelotvornosti, u vezi s pravom na djelotvoran pravni lijek iz članka 47. Povelje, skraćeni postupak za naplatu nagrada za rad odvjetnika koji sudu ne dopušta da po službenoj dužnosti ispita eventualnu nepoštenost odredbi sadržanih u ugovoru potpisanom s potrošačem, s obzirom na to da se ni u jednom trenutku postupka ne predviđa sudska intervencija, osim u slučaju da klijent pobija navedeni zahtjev i neka od stranaka naknadno podnese zahtjev za sudsko preispitivanje protiv konačne odluke tajništva suda?

Je li u skladu s Direktivom 93/13 i njezinim načelom djelotvornosti, u vezi s pravom na djelotvoran pravni lijek iz članka 47. Povelje, da se eventualna provjera nepoštenosti, koju sud obavlja po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, u takvom skraćenom postupku, provodi u okviru fakultativnog zahtjeva za sudsko preispitivanje odluke koju je donijelo nesudsko tijelo poput tajništva suda i da se sud u načelu treba ograničiti isključivo na ono na što se odnosi odluka te mu se ne dopušta izvođenje drugih dokaza osim dokumenata koje su stranke već dostavile?

Treba li smatrati da je odredba iz ugovora između odvjetnika i potrošača, poput sporne odredbe kojom se predviđa plaćanje nagrada za rad u konkretnom slučaju da klijent povuče tužbu prije okončanja sudskog postupka ili postigne sporazum sa subjektom, a da o tome nije obavijestio odvjetničko društvo ili je postupio protivno njegovu savjetu, obuhvaćena odredbama članka 4. stavka 2. Direktive 93/13 jer riječ je o glavnoj odredbi koja se odnosi na predmet ugovora, u ovom slučaju, na cijenu?

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno pitanje, može li se navedena odredba na koju se nijednom ne upućuje u prethodnim informacijama i kojom se utvrđuju nagrade za rad upućivanjem na tablicu odvjetničke komore s različitim pravilima koja se primjenjuju ovisno o svakom konkretnom slučaju, smatrati jasnom i razumljivom u skladu s navedenim člankom 4. stavkom 2. Direktive 93/13?

U slučaju niječnog odgovora na prethodno pitanje, može li se nepoštenom poslovnom praksom u smislu Direktive 2005/292 smatrati uključivanje odredbe poput one o kojoj je riječ u ugovor sklopljen između odvjetnika i potrošača, na koju se nijednom ne upućuje u poslovnoj ponudi i prethodnim informacijama i kojom se utvrđuju nagrade za rad odvjetnika pukim upućivanjem na tablicu odvjetničke komore s različitim pravilima koja se primjenjuju ovisno o svakom konkretnom slučaju?

____________

1     Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993, L 95, str. 29.)

2     Direktiva 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu (SL 2005., L 149, str. 22.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 101. i ispravak SL 2016., L 332, str. 25.).