Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 18. juuni 2021. aasta määrus (Landgericht Kölni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Deutsche Lufthansa AG versus IY, TP

(kohtuasi C-11/21)1

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 88, 15.3.2021.