Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. června 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Köln - Německo) – Deutsche Lufthansa AG v. TZ

(Věc C-10/21)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 88, 15.3.2021.