Language of document : ECLI:EU:T:2022:268

2021 m. balandžio 13 d. Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojos nutartis
Lietuva / Parlamentas ir Taryba

(Byla C541/20 R)

„Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – SESV 263 straipsnis – Ieškinys dėl Sąjungos teisės akto panaikinimo – SESV 278 straipsnis – Prašymas sustabdyti šio akto taikymą – Reglamentas (ES) 2020/1054 – Būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių – Skuba“

1.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Įrodinėjimo pareiga – Žala, kurią galima pakankamai tiksliai numatyti

(SESV 278 straipsnis)

(žr. 18–20 punktus)

2.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – Rimta ir nepataisoma žala – Pagrindinių teisių pažeidimo rizika – Rizika, kuri pati savaime nesudaro rimtos žalos

(SESV 278 ir 279 straipsniai; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 160 straipsnio 3 dalis)

(žr. 25 punktą)

3.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – Rimta ir nepataisoma žala – Finansinė žala – Žala, kuri gali būti atlyginta vėliau pareiškus ieškinį dėl žalos atlyginimo – Žala, kurios negalima laikyti nepataisoma

(SESV 268, 278, 279 ir 340 straipsniai; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 160 straipsnio 3 dalis)

(žr. 29 punktą)

4.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Priimtinumo sąlygos – Ieškovo suinteresuotumas pasiekti prašomą vykdymo sustabdymą – Reglamento straipsnis, kuriame nustatytas šio reglamento įsigaliojimas – Tariama žala, kylanti ne dėl reglamento įsigaliojimo – Sustabdymas, kuris negali užkirsti kelio tariamai didelei ir nepataisomai žalai – Suinteresuotumo kreiptis į teismą nebuvimas

(SESV 278 straipsnis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2020/1054)

(žr. 30–36 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.