Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-15 ta’ Mejju 2012 – Simões Dos Santos vs UASI

(Kawża F-27/08 RENV) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża, wara ftehim bonarju.

____________

1    ĠU C 158, 21.06.08, p. 25.