Language of document : ECLI:EU:F:2012:62

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

15. května 2012

Věc F‑27/08 RENV

Manuel Simões Dos Santos

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Smírné narovnání sporu – Článek 69 odst. 1 jednacího řádu – Dohoda účastníků řízení z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se Simões Dos Santos domáhal jednak zejména zrušení rozhodnutí PERS‑01‑07 prezidenta Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 6. června 2007 o přidělení bodů pro povýšení v rámci období pro hodnocení 2003, jakož i dopisu orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 15. června 2007, a jednak uložení OHIM náhrady způsobené újmy. Žaloba byla zapsána pod číslem F‑27/08.

Rozhodnutí: Věc F‑27/08 RENV je vyškrtnuta z rejstříku Soudu pro veřejnou službu na základě dohody mezi Manuelem Simões Dos Santos a Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM). Žalobce a OHIM ponesou náklady řízení podle své dohody.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 69)