Language of document :

Žaloba podaná dne 18. února 2008 - Di Bucci v. Komise

(Věc F-23/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vittorio Di Bucci (Brusel, Belgie) (zástupce: M. van de Woude, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 11. dubna 2007 v rozsahu, v němž uděluje žalobci pouze jeden dodatečný prioritní bod za hodnotící období 2003 z celkového počtu 2 prioritní body a celkový počet 21 bodů a uložení žalované zaplacení náhrady škody

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 11. dubna 2007 v rozsahu, v němž uděluje žalobci pouze jeden dodatečný prioritní bod za hodnotící období 2003 z celkového počtu 2 prioritní body a celkový počet 21 bodů a uložení žalované zaplacení náhrady škody;

uložit žalované zaplacení náhrady škody ve výši 5 000 eur;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________