Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 18. februārī - Di Bucci/Komisija

(lieta F-23/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vittorio Di Bucci, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M. van der Woude, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

2007. gada 11. aprīļa lēmuma atcelšana tiktāl, ciktāl tas 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros prasītājam piešķir tikai vienu papildu prioritātes punktu, piešķirot kopumā 2 prioritātes punktus, kas kopumā veido 21 punktu, un piespriešana atbildētājai samaksāt kompensāciju.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2007. gada 11. aprīļa lēmumu tiktāl, ciktāl tas 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros prasītājam piešķir tikai vienu papildu prioritātes punktu, piešķirot kopumā 2 prioritātes punktus, kas kopumā veido 21 punktu, un piespriest atbildētājai samaksāt kompensāciju;

piespriest atbildētājai samaksāt kompensāciju EUR 5000 apmērā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________