Language of document :

Acțiune introdusă la 18 februarie 2008 - Di Bucci/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-23/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Vittorio Di Bucci (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. van der Woude, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei din 11 aprilie 2007 în măsura în care prin aceasta se acordă reclamantului un singur punct de prioritate suplimentar în cadrul exercițiului de promovare 2003, dintr-un total de 2 puncte de prioritate și un număr total de 21 de puncte, și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 11 aprilie 2007 în măsura în care prin aceasta se acordă reclamantului un singur punct de prioritate suplimentar în cadrul exercițiului de promovare 2003, dintr-un total de 2 puncte de prioritate și un număr total de 21 de puncte, și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri;

obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri de 5 000 de euro;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________