Language of document :

Rikors ippreżentat fit-22 ta' Frar 2008 - Wilms vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-24/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Günter Wilms (Brusell, il-Belġju) (rappreżentant: M. van der Woude, avocat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tas-17 ta' April 2007 in kwantu din ma tagħti lir-rikorrent ebda punt ta' prijorità supplementari taħt il-proċedura ta' promozzjoni 2003, għal total ta' punt ta' prijorità u numru totali ta' 19-il punt, u l-kundanna tal-konvenuta għall-ħlas ta' kumpens.

Talbiet tar-rikorrent

Tannulla d-deċiżjoni tas-17 ta' April 2007 in kwantu din ma tagħti lir-rikorrent ebda punt ta' prijorità supplementari taħt il-proċedura ta' promozzjoni 2003, għal total ta' punt ta' prijorità u numru totali ta' 19-il punt;

tikkundanna lill-konvenuta għall-ħlas ta' kumpens ta' mill-inqas EUR 5 000;

tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.

____________