Language of document :

Talan väckt den 22 februari 2008 - Wilms mot kommissionen

(Mål F-24/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Günter Wilms (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. van der Woude)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av beslutet av den 17 april 2007 i den del som sökanden, under befordringsförfarandet 2003, genom det beslutet inte tilldelas någon extra prioritetspoäng för ett samlat antal om 19 poäng, dels yrkande om att svaranden ska förpliktas att utge skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 17 april 2007 i den del som sökanden, under befordringsförfarandet 2003, genom det beslutet inte tilldelas någon extra prioritetspoäng för ett samlat antal om 19 poäng,

förplikta svaranden att utge ett skadestånd med minst 5 000 euro, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________