Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 25. februārī - Buendia Sierra/Komisija

(lieta F-26/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José Luis Buendia Sierra, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M. van der Woude, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

2007. gada 11. aprīļa lēmuma atcelšana tiktāl, ciktāl tas 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros prasītājam piešķir tikai vienu papildu prioritātes punktu, piešķirot kopumā divus prioritātes punktus, kas kopumā veido 21 punktu, un netieši nepaaugstina to amatā 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, un piespriešana atbildētājai samaksāt kompensāciju.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2007. gada 11. aprīļa lēmumu tiktāl, ciktāl tas 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros prasītājam piešķir tikai vienu papildu prioritātes punktu, piešķirot kopumā divus prioritātes punktus, kas kopumā veido 21 punktu, un netieši nepaaugstina to amatā 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, un piespriest atbildētājai samaksāt kompensāciju;

piespriest atbildētājai samaksāt kompensāciju EUR 5000 apmērā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________