Language of document :

Žalba koju je 4. prosinca 2020. podnio Hermann Albers eK protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 5. listopada 2020. u predmetu T-597/18, Hermann Albers/Europska komisija

(predmet C-656/20 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Hermann Albers eK (zastupnik: S. Roling, Rechtsanwalt)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Savezna Republika Njemačka, Land Niedersachsen

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

djelomično ukine presudu Općeg suda od 5. listopada 2020., Hermann Albers/Europska komisija (T-597/18, EU:T:2020:467), u točkama 1. i 2. izreke;

u cijelosti prihvati tužbeni zahtjev istaknut u prvom stupnju kojim se traži poništenje Komisijine odluke od 12. srpnja 2018., C(2018) 4385 final1 i naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj tvrdi da je Opći sud pogrešno protumačio značenje članaka 107. UFEU-a i 108. UFEU-a u vezi sa stavkom 7.a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetza (Zakon o lokalnom prijevozu zemlje Donje Saske; „NNVG”). Stavak 7.a NNVG-a predstavlja, suprotno utvrđenjima Općeg suda, novu državnu potporu koja podliježe obvezi obavješćivanja.

Što se tiče članka 107. UFEU-a, ovdje nije riječ samo o domaćem preusmjeravanju financijskih sredstava, s obzirom na to da prometne vlasti u svojoj dvostrukoj ulozi vlasnika poduzeća javnog prijevoza imaju izravnu korist od raspodjele sredstava i selektivno ih koriste na štetu privatnog sektora izravnim dodjelama. Prometne vlasti su vršile nadzor nad poduzećima javnog prijevoza slično kao nad vlastitim odjelima. Dodjela sredstava prometnim vlastima neraskidivo je povezana s koristima jer je u to vrijeme korištenje sredstava za gospodarske aktivnosti općinskih poduzeća često već uspostavljeno. To narušava tržišno natjecanje i utječe na trgovinu između država članica.

Štoviše, zbog činjenice da stavak 7.a NNVG-a predstavlja potporu, ali i neovisno o tome, povrijeđen je članak 108. stavak 3. UFEU-a jer Savezna Republika Njemačka nije obavijestila Europsku komisiju o stavku 7.a NNVG-a.

____________

1     Odluka Europske komisije da neće uložiti prigovore na mjeru koju je usvojila Savezna zemlja Donja Saska u skladu sa stavkom 7.a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetza (Zakon o lokalnom prometu Savezne zemlje Donje Saske (predmet SA.46538 (2017/NN)) (SL 2018., C 292, str. 1.).