Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. prosinca 2020. uputio Nejvyšší správní soud (Češka Republika) – ET/Ministerstvo životního prostředí

(predmet C-659/20)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší správní soud

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: ET

Protustranka: Ministerstvo životního prostředí

Prethodna pitanja

Uključuje li „rasplodni fond” u smislu Uredbe Komisije (EZ) br. 865/20061 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima, jedinke koje su roditelji jedinki koje je uzgojio određeni uzgajivač iako on nikada nije bio njihov vlasnik ni posjednik?

Ako je odgovor na prvo pitanje takav da roditeljske jedinke nisu uključene u rasplodni fond, jesu li nadležna tijela prilikom ispitivanja je li ispunjen uvjet iz članka 54. točke 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 u pogledu uspostavljanja fonda u skladu s pravnim propisima uz istodobno održavanje fonda na način koji ne šteti opstanku jedinki koje žive u prirodnom okruženju, ovlaštena provjeravati podrijetlo tih roditeljskih jedinki i na temelju toga ocijeniti je li rasplodni fond uspostavljen u skladu s pravilima utvrđenima u članku 54. točki 2. te uredbe?

Mogu li se prilikom ispitivanja je li ispunjen uvjet iz članka 54. točke 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 u pogledu uspostavljanja fonda u skladu s pravnim propisima uz istodobno održavanje fonda na način koji ne šteti opstanku jedinki koje žive u prirodnom okruženju, uzeti u obzir druge okolnosti predmeta (osobito dobra vjera prilikom preuzimanja jedinki i legitimno očekivanje da će se moći trgovati njihovim eventualnim potomstvom, a eventualno i manje restriktivni zakonski propisi koji su bili na snazi u Češkoj Republici prije njezina pristupanja Europskoj uniji)?

____________

1 SL 2006., L 166, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 10., str. 106.)