Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Španija) 4. decembra 2020 – Caixabank SA/ZN, SD, AH

(Zadeva C-657/20)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Caixabank SA

Tožene stranke: ZN, SD, AH

Vprašanja za predhodno odločanje

Glede na pravice, določene v Direktivi 93/131 , in merila, ki jih je določilo Sodišče Evropske unije 14. marca 2013 in 26. marca 2019 v zvezi s tem, da mora biti neizpolnitev obveznosti plačila dovolj resna z vidika obdobja odplačevanja in višine kredita, da se določilo o predčasni zapadlosti lahko uporabi, obstaja naslednji dvom:

Ali mora biti neizpolnitev plačila hkrati resna tako z vidika višine kredita kot tudi z vidika obdobja odplačevanja kredita, ali pa zadostuje, da je dovolj resna samo v zvezi z enim od navedenih meril?

Če je treba upoštevati obe merili (obdobje odplačevanja in višina kredita) in šteti, da morata biti podana hkrati in ju je treba presojati skupaj, se pojavijo dvomi, ali nacionalna zakonodaja (člen 24 zakona 5/19) in nacionalna sodna praksa (sodba Tribunal Supremo (vrhovno sodišče) št. 463/19) zahtevata, da se pretehtata obe merili.

Če morata biti podani obe merili (obdobje odplačevanja in višina kredita) in ju je treba presojati skupaj, se pojavijo dvomi o tem, kako je treba razrešiti tiste primere, v katerih pride v skladu s členom 24 zakona 5/19 do resne neizpolnitve samo v zvezi z višino kredita zaradi neplačila 3 % glavnice, vendar pa ni resne neizpolnitve v zvezi s obdobjem odplačevanja kredita v skladu z edinimi časovnimi referencami iz člena 24 zakona 5/19, saj ni bilo plačanih manj kot 12 obrokov.

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL 1993, L 95, str. 29)