Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bucureşti (Rumeenia) 2. detsembril 2020 – HW, ZF ja MZ versus Allianz Elementar Versicherungs AG

(kohtuasi C-652/20)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: HW, ZF ja MZ

Kostja: Allianz Elementar Versicherungs AG

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EL) nr 1215/20121 artikli 11 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et see käsitleb ainult [Euroopa Liidu] liikmesriikide rahvusvahelist kohtualluvust, või nii, et selles on kindlaks määratud ka kindlustuslepingu soodustatud isiku elukohajärgse kohtu riigisisene (territoriaalne) kohtualluvus?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).