Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Tribunalul Bucureşti (Roemenië) op 2 december 2020 – HW, ZF, MZ / Allianz Elementar Versicherungs-AG

(Zaak C-652/20)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Tribunalul Bucureşti

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: HW, ZF, MZ

Verwerende partij: Allianz Elementar Versicherungs-AG

Prejudiciële vraag

Moet artikel 11, lid 1, onder b), van verordening (EU) nr. 1215/20121 aldus worden uitgelegd dat het enkel betrekking heeft op de internationale bevoegdheid van de lidstaten [van de Europese Unie], dan wel dat het ook de interne (territoriale) bevoegdheid vaststelt van de gerechten van de plaats waar de begunstigde van de verzekering woont?

____________

1 Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2012, L 351, blz. 1).