Language of document :

Shoe Branding Europe BVBA 21. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 21. mai 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-145/14: adidas AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(kohtuasi C-396/15 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Shoe Branding Europe BVBA (esindaja: advokaat J. Løje)

Teised menetlusosalised: adidas AG, Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Euroopa Kohus (kuues koda) otsustas 17. veebruari 2016. aasta määruses, et apellatsioonkaebus ei ole vastuvõetav.

____________