Language of document : ECLI:EU:C:2016:95

Usnesení Soudního dvora (šestý senát) ze dne 17. února 2016 –

Shoe Branding Europe v. adidas

(Věc C‑396/15 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 65 – Poziční ochranná známka – Dva souběžné pruhy na boční části bot – Námitka majitele obrazových ochranných známek Společenství a vnitrostátních obrazových ochranných známek a mezinárodních zápisů představujících tři souběžné pruhy na obuvi a oblečení – Zamítnutí námitky“

1.                     Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Chybné posouzení skutkového stavu – Nepřípustnost – Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem – Vyloučení s výjimkou případu zkreslení (Článek 256 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 odst. 1) (viz body 15, 27)

2.                     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Podobnost dotčených ochranných známek – Kritéria pro posouzení [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz body 41, 43)

3.                     Ochranná známka Společenství – Odvolací řízení – Žaloba k unijnímu soudu – Příslušnost Tribunálu – Přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů – Přezkum právní kvalifikace skutkových okolností sporu – Zahrnutí (Nařízení Rady č. 207/2009, článek 65) (viz body 66, 67)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Společnost Shoe Branding Europe BVBA ponese vlastní náklady řízení.