Language of document : ECLI:EU:C:2016:95

Euroopa Kohtu (kuues koda) 17. veebruari 2016. aasta määrus –

Shoe Branding Europe vs. adidas

(kohtuasi C‑396/15 P)

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikkel 65 – Asendimärk – Jalatsi küljele paigutatud kaks valget riba – Jalatsile või rõivaesemele paigutatud kahes valges ribas seisnevate ühenduse ja siseriiklike kaubamärkide ning rahvusvahelise registreeringu omaniku vastulause – Vastulause tagasilükkamine

1.                     Apellatsioonkaebus – Väited – Faktiliste asjaolude ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Asjaolude ja tõendite hindamise kontroll Euroopa Kohtus – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral (ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik) (vt punktid 15 ja 27)

2.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus – Asjaomaste kaubamärkide sarnasus – Hindamiskriteeriumid (nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 41 ja 43)

3.                     Ühenduse kaubamärk – Kaebemenetlus – Liidu kohtusse esitatud hagi – Üldkohtu pädevus – Apellatsioonikodade otsuste õiguspärasuse kontrollimine – Vaidluse asjaoludele antud õigusliku hinnangu kontrollimine – Hõlmamine (nõukogu määrus nr 207/2009, artikkel 65) (vt punktid 66 ja 67)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Shoe Branding Europe BVBA-lt.