Language of document : ECLI:EU:C:2016:95

Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 17. februāra rīkojums –
Shoe Branding Europe/adidas

(lieta C‑396/15 P)

Apelācija – Kopienas preču zīme – Regula (EK) Nr. 207/2009 – 65. pants – Pozīcijas preču zīme – Divas paralēlas svītras uz apavu sānu daļas – Kopienas un valsts grafiskas preču zīmes un starptautiskas preču zīmes, kas attēlo trīs uz apaviem un apģērbiem izvietotas paralēlas svītras, īpašnieka iebildumi – Iebildumu noraidījums

1.                     Apelācija – Pamati – Kļūdains faktu vērtējums – Nepieņemamība – Faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu (LESD 256. pants; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa) (sal. ar 15. un 27. punktu)

2.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Vērtēšanas kritēriji (Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 41. un 43. punktu)

3.                     Kopienas preču zīme – Apelācijas process – Prasība Savienības tiesā – Vispārējās tiesas kompetence – Apelācijas padomju lēmumu tiesiskuma pārbaude – Lietas faktu juridiskās kvalifikācijas pārbaude – Iekļaušana (Padomes Regulas Nr. 207/2009 65. pants) (sal. ar 66. un 67. punktu)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Shoe Branding Europe BVBA sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.