Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kammarrätten i Stockholm (Švédsko) dne 4. května 2015 – Tele2 Sverige AB v. Post- och telestyrelsen

(Věc C-203/15)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Kammarrätten i Stockholm

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Tele2 Sverige AB

Odpůrce: Post- och telestyrelsen

Předběžné otázky

Je obecná povinnost uchovávat provozní údaje týkající se veškerých osob, veškerých prostředků elektronické komunikace a veškerých provozních údajů bez jakéhokoli rozlišení, omezení nebo jakýchkoli výjimek pro účely boje proti trestné činnosti (jak je popsáno [v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce]) v souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice 2002/58/ES1 , a to s ohledem na články 7, 8 a čl. 52 odst. 1 Listiny?

Pokud bude odpověď na první otázku záporná, může být uchovávání přesto přípustné, pokud:

a)     je přístup vnitrostátních orgánů k uchovávaným údajům stanoven tak, [jak je popsáno v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce], a

b)     jsou bezpečnostní požadavky upraveny tak, [jak je popsáno v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce], a c)     veškeré relevantní údaje musí být uchovávány po dobu šesti měsíců ode dne ukončení komunikace a následně vymazány, [jak je popsáno v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce]?