Language of document :

2015 m. gegužės 4 d. Kammarrätten i Stockholm (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tele2 Sverige AB / Post- och telestyrelsen

(Byla C-203/15)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kammarrätten i Stockholm

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Tele2 Sverige AB

Atsakovė: Post- och telestyrelsen

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar bendra pareiga kovos su nusikaltimais tikslais saugoti visus srauto duomenis, apimanti visus asmenis, visas elektroninių ryšių priemones ir visus srauto duomenis nedarant jokio skirtumo, apribojimo ar išimties (kaip nurodyta [toliau 1-6 punktuose]), yra suderinama su Direktyvos 2002/58/EB1 15 straipsnio 1 dalimi atsižvelgiant į Chartijos 7, 8 straipsnį ir 52 straipsnio 1 dalį?2.    Jei į pirmą klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar saugojimas vis tiek galimas, kai:a)    nacionalinių institucijų prieiga prie saugomų duomenų yra nustatyta, kaip [nurodyta toliau 7-24 punktuose] irb)    saugumo reikalavimai yra reglamentuoti, kaip [nurodyta toliau 26-31 punktuose] irc)    visa reikalinga informacija turi būti saugoma šešis mėnesius nuo tos dienos kai baigėsi ryšys, ir vėliau ištrinta, kaip [nurodyta toliau 25 punkte]?