Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kammarrätten i Stockholm (Švedska) 4. maja 2015 – Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen

(Zadeva C-203/15)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Kammarrätten i Stockholm

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Tele2 Sverige AB

Tožena stranka: Post- och telestyrelsen

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je splošna obveznost shranjevanja podatkov o prometu, ki (kot [je opisano v predložitveni odločbi]) zajema vse osebe, vsa elektronska komunikacijska sredstva in vse podatke o prometu brez kakršnegakoli razlikovanja, omejitve ali izjeme s ciljem boja proti kriminaliteti, v skladu s členom 15(1) Direktive 2002/581 ob upoštevanju členov 7, 8 in 15(1) Listine?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je lahko taka obveznost shranjevanja vseeno dovoljena, kadar:je dostop nacionalnih organov do shranjenih podatkov urejen tako, kot [je opisano v predložitveni odločbi],so varnostne zahteve določene tako, kot je opisano [v predložitveni odločbi], inmorajo biti vsi zadevni podatki shranjeni šest mesecev od dne dokončane komunikacije, preden se izbrišejo, kot je opisano [v predložitveni odločbi]?

____________

____________

1     Direktiva 2002/58/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektro