Language of document : ECLI:EU:F:2014:114

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2014 m. gegužės 22 d.

Byla F‑58/13

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalis – Trukdymas geram teisingumo vykdymui – Šaliai atstovaujančio asmens pašalinimas iš bylos nagrinėjimo“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, pagal kurį, remiantis Procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalimi, jeigu Tarnautojų teismas mano, „kad šaliai atstovaujančio asmens elgesys Tarnautojų teismo <...> atžvilgiu yra nesuderinamas su pagarba Tarnautojų teismui arba su gero teisingumo vykdymo reikalavimais“, jis apie tai praneša suinteresuotajam asmeniui. Dėl tų pačių priežasčių jis „bet kuriuo metu gali, išklausęs suinteresuotąjį asmenį, nutartimi pašalinti jį iš bylos nagrinėjimo. Ši nutartis įsigalioja iš karto“.

Sprendimas:      Pašalinti advokatą A iš bylos nagrinėjimo pagal Procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalį. Šios nutarties kopiją pateikti kompetentingoms Ispanijos ir Italijos institucijoms, kurioms priklauso advokatas A.

Santrauka

Teismo procesas – Šalių atstovavimas – Šaliai atstovaujančio asmens pašalinimas iš bylos nagrinėjimo

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalis)

Tai, kad advokatas, atstovaujantis šaliai Sąjungos teismuose, parengė ieškinį, grindžiamą faktinėmis aplinkybėmis, beveik identiškomis toms, dėl kurių buvo pateikti ankstesni ieškiniai, atmesti kaip akivaizdžiai nepagrįsti ar akivaizdžiai nepriimtini, arba tais pačiais pagrindais, būdingais minėtos šalies polinkiui sistemingai ir be aiškių priežasčių kreiptis į teismą, gali būti laikoma su gero teisingumo vykdymo reikalavimais nesuderinamu elgesiu.

Taip yra, kai tokiu neapdairiu elgesiu šis advokatas palaiko suinteresuotosios šalies polinkį bylinėtis, kuris, atsižvelgiant į itin didelį ieškinių ir apeliacinių skundų, pateiktų Sąjungos teismams skaičių, kurio negalėjo nepastebėti įprastai rūpestingas advokatas, itin kenksmingas geram teisingumo vykdymui.

Tokiomis aplinkybėmis reikia taikyti Tarnautojų teismo procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalį ir pašalinti teisinį atstovą iš bylos nagrinėjimo. Dėl tokio pašalinimo suinteresuotoji šalis įpareigojama pakeisti teisinį atstovą, tačiau tai nedaro įtakos Tarnautojų teismo atliekamam ieškinio, kurį jis nagrinėja tol, kol ieškovas jo neatsisako, vertinimui dėl esmės.

(žr. 12, 18, 19, 24 ir 25 punktus)