Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2016. április 11-i ítélete – Rouffaud kontra EKSZ

(F-59/13. RENV. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Megsemmisítést követően a Törvényszék elé utalás – Az EKSZ személyi állománya – Szerződéses alkalmazott – Kisegítő szerződéses alkalmazott – Kisegítő szerződéses alkalmazotti szerződés határozatlan idejű szerződéses alkalmazotti szerződéssé történő átminősítése – Elutasítás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Thierry Rouffaud (Brüsszel, Belgium) (képviselők: J.-N. Louis és N. de Montigny ügyvédek)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat (képviselők: S. Marquardt és M. Silva meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes arra irányuló kérelmét elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem, hogy az egymást követő határozott idejű munkaszerződéseit határozatlan idejű szerződésekké minősítsék át, és hogy a kisegítő szerződéses alkalmazottként teljesített időszakot ismerjék el szerződéses alkalmazottként teljesített szolgálati időszakként.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Valamennyi fél maga viseli az F-59/13. sz. és az F-59/13. RENV. sz. ügyekben felmerült saját költségeit.

Az Európai Külügyi Szolgálat maga viseli a T-457/14. P. sz. ügyben felmerült saját költségeit, valamint köteles viselni a Thierry Rouffaud részéről a T-457/14. P. sz. ügyben felmerült költségeket.

____________

1 HL C 233., 2013.8.10., 14. o. (eredeti ügy: F-59/13.).